Strop v kuchyni

Instalace do prostoru kuchyně je jedno z dalších instalací napínaného stropu v kombinaci s osvětlením, jak je patrné na uvedených fotografiích. Původní strop byl z betonové konstrukce s povrchovým štukem, kde v rámci výstavby tento strop byl na délce 3 m v rozdílné nivelaci o celé 3 cm nehledě na nerovnosti a nekvalitní koncové štukování. Nový napínaný strop byl zhotoven s potiskem s řešením pro dvojí osvětlení. Jedna část osvětlení je po obvodu konstrukcí LED pásky v podobě ambientní osvětlení s možností stmívání ze 100% na 25% intenzity osvitu, což je velice příjemné ve večerních hodinách.

Nový strop po dokončení

Instalace nového stropu probíhala bez nutnosti manipulace s nábytkem a vybavením v kuchyni, což je patrné i z obrázku, jak je kuchyně vybavená před samotným započetím práce na napínání stropní fólie na obvodové zdi.


Původní strop s osvětlením v kuchyni

Instalace stropu probíhala v čase, kdy v domácnosti byl normální provoz ačkoliv v kuchyni nebylo možné po dobu instalace vařit. Samotný čas instalace s přípravou nářadí, instalací a úklidem byla hotova přesně za 5 hodin a 42 minut a to včetně zapojení veškeré nově instalované elektoinstalace osvětlení.23 zobrazení

Comfort space, a.s., Argentinská 1027/20, 170 04 Praha 7

Ič: 28480970, DIČ: CZ 28480970,

tel.: 602 441 191, obchod@cs-as.cz

Spisová značka: B 14788

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Všechna práva vyhrazena společnosti Comfort space, a.s. 2019